Contacts

Terminal

182250, Pskovskaya area, Sebezhskiy region, v. Khroshki, 613 km. of road «Baltia», М9.
+7 (8112) 449-500
mail@rostekntb.com

Sebezh branch

182250, Pskovskaya area, Sebezhskiy region, v. Khroshki, 613 km. of road «Baltia», М9.
+7 (8112) 449500
mail@rostekntb.com.com

Moscow branch


Find on Google Maps

St. Petersburg branch


Find on Google Maps